ซื้ออพาร์ทในประเทศไทย

 • ID: 97 ฿ 910,000

  จอมเทียน, Pattaya : Maldives

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: Studio | โควต้า: | ตารางเมตร: 23
 • ID: 99 ฿ 1,080,000

  จอมเทียน, Pattaya : Laguna beach resort 2

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: Studio | โควต้า: | ตารางเมตร: 24
 • ID: 100 ฿ 1,530,000

  จอมเทียน, Pattaya : Amazon

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: 1 Bedroom | โควต้า: | ตารางเมตร: 36
 • ID: 102 ฿ 4,800,000

  พระตำหนัก, Pattaya : The Cliff

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: 1 Bedroom | โควต้า: | ตารางเมตร: 70
 • ID: 103 ฿ 880,000

  จอมเทียน, Pattaya : Maldives

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: Studio | โควต้า: | ตารางเมตร: 23
 • ID: 104 ฿ 2,340,000

  พระตำหนัก, Pattaya : Peak Towers

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: Studio | โควต้า: | ตารางเมตร: 31
 • ID: 105 ฿ 2,560,000

  พระตำหนัก, Pattaya : The View

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: 1 Bedroom | โควต้า: | ตารางเมตร: 47.5
 • ID: 106 ฿ 1,590,000

  พระตำหนัก, Pattaya : Siam Oriental Elegance

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: 1 Bedroom | โควต้า: | ตารางเมตร: 34
 • ID: 107 ฿ 2,200,000

  พระตำหนัก, Pattaya : Ocean Pearl

  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: 1 Bedroom | โควต้า: | ตารางเมตร: 51.03